คุณสมบัติของผู้ฝึกสอนหรือผู้จัดการทีมในกีฬาฟุตบอล

ผู้ฝึกสอนฟุตบอลเป็นผู้ที่มีความสำคัญมากเพราะมีบทบาทตั้งแต่ก่อนการแข่งขัน จนถึงสิ้นสุดการแข่งขัน และเมื่อจบการแข่งขันผู้ฝึกสอนจะต้องสรุปวิจารณ์เพื่อชี้แจงจุดอ่อนและข้อผิดพลาด แนะนำวิธีการแก้ไข ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงในการเล่นเกมในครั้งต่อไปนั้นเอง วันนี้เราจึงจะมาพูดถึงคุณสมบัติของผู้ฝึกสอนฟุตบอล ว่าต้องมีอะไรบ้าง ไปดูกันได้เลย

คุณสมบัติของผู้ฝึกสอนฟุตบอลนั้นมีมากมาย แต่ที่กล่าวต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติทั่วไปของผู้ฝึกสอนที่ดีต้องมีทุกคน อย่างแรกเลยผู้ที่ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอลต้องเป็นครูที่ดี ผู้ฝึกสอนจะต้องเป็นผู้บริหารรวมไปถึงนักจัดการในทุกๆ เรื่องที่ดี เป็นนักวิชาการและนักปฏิบัติการ มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ศึกษาวิธีการ แนวทาง ใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความรู้ ความเข้าใจในด้านขิงวิทยาศาสตร์การกีฬาได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความร่าเริงแจ่มใส มีความยุติธรรมเที่ยงตรง มีความรับผิดชอบ ทุ่มเททุกอย่างให้กับการฝึก เพื่อพัฒนานักกีฬาที่สำคัญร่างกายจะต้องแข็งแรง มีความอดทนและมีทักษะในกีฬาฟุตบอลในด้านต่างๆ ทอย่างชำนาญ

การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลที่ดีนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านฟุตบอล มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรมผู้ฝึกสอนมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะ ละที่สำคัญที่สุดคือ ต้องเสียสละ ทุ่มเท รับผิดชอบ เพื่อพัฒนานักกีฬาฟุตบอลที่ดี เมื่อเขาเลิกเล่นฟุตบอลก็สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข นั่นคือความหวังอันสูงสุดของผู้ฝึกสอน ดังคำกล่าวที่ว่า จักรยานแพงแค่ไหนก็ไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่ว่าเราพามันไปไหนมาบ้างนั้นเอง