โอลิมปิกฤดูร้อน 2020 ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โอลิมปิกฤดูร้อนในปีต่อไปหลายคนคงทราบกันแล้วว่า คือ ประเทศญี่ปุ่น หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ โตเกียว 2020 ที่จะจัดการแข่งขันกีฬาในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการได้เป็นเจ้าภาพในการจัดโอลิมปิกครั้งนี้ กรุงโตเกียวถือได้ว่าเป็นเมืองที่ 5 และเมืองแรกของทวีปเอเชีย ที่ได้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนมากกว่า 1 ครั้ง รวมถึงการจัดการแข่งขันในปี 2020 นี้ กรุงโตเกียวก็ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันพาราลิมปิกฤดูร้อน 2020 หรือกีฬาสำหรับคนพิการเช่นเดียวกัน โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้มีการบรรจุกีฬาเบสบอล และกีฬาซอฟท์บอล เข้ามาอีกครั้งหลังจากปี 2008 ยังมีกีฬาที่ได้รับการบรรจุเข้ามาเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกัน นั่นคือ กีฬาคาราเต้ กีฬาโต้คลื่น กีฬาปีนผา และกีฬาสเกตบอร์ด ดังนั้น วันนี้เราจะพามาดูการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในการจัดกีฬาระดับโลกของประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 2020 กันเถอะ

โดยมหานครโตเกียวได้ตั้งกองทุนสำรองด้วยจำนวนเงินมหาศาลเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ นอกจากนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นก็กำลังพิจารณาความจุท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว และท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพื่อขยายให้รองรับจำนวนคนที่จะหลั่งไหลเข้ามา แล้วยังมีการพิจารณาโครงการการสร้างรถไฟสายใหม่ที่วางแผนที่จะเชื่อมโยงสนามบินทั้งสองเพื่อลดระยะเวลาการเดินทาง ภาคเอกชนก็ยังเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการลงทุนอีกด้วย ด้วยการวางแผนสร้างเส้นทางรถไฟเพื่อไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวด้วยเช่นกัน ยังมีแผนที่จะขยายระบบคมนาคมไร้คนขับอีกด้วย