แฮนด์บอลกับการอบอุ่นร่างกายหลังการเล่น

SBO Asia

ในปัจจุบันผู้คนหันมาสนใจในการออกกำลังกายกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กและผู้ใหญ่  เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของตัวเอง อีกทั้งยังทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงและมีความปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ กีฬาแฮนด์บอลถือได้ว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้สนใจที่จะเล่นกีฬาเพื่อการออกกำลังกายและเพื่อความสุกสนาน ผ่อนคลาย

ในระหว่างที่มีการแข่งขันหรือการฝึกซ้อมนั้นระบบของกล้ามเนื้ออาจมีความเกร็งตัวและมีการหดเข้า อาจทำให้รู้สึกถึงความเมื่อยล้าตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย บางครั้งก็อาจจะเกิดอาการเจ็บปวดร่วมด้วยจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการผ่อนคลายโดยการที่ทำให้กล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายนั้นมีการคลายตัว ถ้าผู้เล่นยังปล่อยให้กล้ามเนื้อหดตัวอยู่นั้นโดยที่ไม่มีการยืดออกจะส่งผลให้เกิดการยืดของสปริงในส่วนของกล้ามเนื้อน้อยลง ในบางครั้งตัวนักกีฬาเองพยายามที่จะฝึกเพื่อให้ร่างกายเกิดความแข็งแรง แต่ความแข็งนั้นอาจจะลดน้อยลงก็ได้ ถ้าหากนักกีฬาไม่มีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเมื่อเสร็จจากการแข่งขันหรือหลังจากฝึกซ้อม ซึ่งการอบอุ่นร่างกายหลังการเล่นนี้จะช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดรวมไปถึงการทำงานของร่างกายในส่วนต่าง ๆ สามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่ระบบเดิมเช่นเดียวกับการออกกำลังกายก่อนการเล่นเสมอ

อย่างไรก็ตามนักกีฬาควรมีการผ่อนคลาย หรืออบอุ่นร่างกายหลังจากการแข่งขันหรือหลังจากการฝึกซ้อมเสมอ เพราะมันจะช่วยให้ร่างกายของตัวนักกีฬาเองนั้นมีความแข็งแรงและไม่มีอาการปวดเมื่อยหรืออาการเจ็บปวดที่จะตามมา แต่การออกกำลังกายหลังการฝึกซ้อมนั้นก็ต้องทำให้ถูกวิธีด้วยเช่นกัน