การส่งลูกบอลด้วยมือเดียวอ้อมหลัง

แทงบอลออนไลน์

แฮนด์บอลเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่มีทักษะให้ผู้เล่นได้ฝึกฝนมากมายหลายทักษะ ซึ่งแต่ละทักษะนั้นล้วนมีความจำเป็น มีความสำคัญอย่างมาก เพราะสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับการเล่นได้ หากผู้เล่นมีทักษะที่ดีย่อมมีประโยชน์ในการเล่นกีฬาชนิดนี้

ทักษะในกีฬาแฮนด์บอลที่พูดถึงนั้นมีหลายทักษะ สำหรับวันนี้เลยนำมาพูดถึงเรื่องทักษะการส่งลูก การส่งลูกหรือส่งบอลเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ผู้เล่นต้องฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญและสามารถส่งบอลไปยังตำแหน่งนั้นได้อย่างแม่นยำ โดยการส่งบอลนั้นมีหลายวิธี แต่ละวิธีขึ้นอยู่กับทิศทางของผู้รับหรือความเหมาะสมในการส่งบอล ซึ่งการส่งบอลที่นำมาพูดถึงนี้นั้นเป็นการส่งบอลด้วยมือเดียวอ้อมหลัง มีวิธีปฏิบัติดังนี้

  1. มือที่ถือลูกบอลส่งผ่านด้านหลัง งอข้อศอก หงายฝ่ามือขึ้นใช้แรงส่งจากข้อมือ บังคับทิศทางด้วยปลายนิ้วทั้งห้า
  2. ก้าวเท้าข้างตรงข้ามกับมือที่ถือลูกบอลเฉียงไปข้างหน้า
  3. การส่งบอลวิธนี้นี้สามารถส่งไปที่เป้าหมายข้างหน้าหรือด้านข้าง และแนวหัวไหล่จะเป็นแนวทิศทางของการส่งลูกบอล

การส่งบอลเป็นทักษะที่ผู้เล่นทุกคนต้องใช้ทักษะนี้เป็น ซึ่งการฝึกฝนเป็นประจำจะช่วยให้ผู้เล่นมีความชำนาญและความแม่นยำในการส่งลูกมากขึ้น และสิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นการส่งบอลที่สามารถใช้ได้จริงในกีฬาแฮนด์บอล แต่ผู้เล่นควรเลือกการส่งบอลให้ถูกหลักและทิศทางของลูกให้ดี